PMR 446

ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW

System lokalizacji gps - wersja korporacyjna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów oraz inncyh obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji korporacyjnej. Konfiguracja korporacyjna przeznaczona jest dla większych przedsiębiorstw, których wymaganiem jest posiadanie pełnego dostępu do wszystkich elementów/modułów systemu lokalizacji gps. Wdrożenie takiej konfiguracji wymaga od klienta budowy pełnej infrastruktury zapewniającej poprawne działanie systemu lokalizacji monitorowanych pojazdów / obiektów GPS. Systemylokalizacji gps w wersji korporacyjnej wdrażamy głównie w Służbach Bezpieczeństwa Publicznego, jak również w dużych przedsiębiorstwach wymagających pełnej poufności danych.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji korporacyjnej:

 • W pełni niezależna transmisja danych.
 • Własna infrastruktura pozwalająca na niezależną, poprawną pracę z systemem lokalizacji.
 • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
 • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
 • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
 • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
 • Oferowane przez system lokalizacji usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
 • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).

System lokalizacji gps- wersja lokalna

System lokalizacji monitorowanych pojazdów oraz innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji AkselAVL w wersji lokalnej. Konfiguracja lokalna to umieszczenie po stronie klienta komputera z serwisami: map, danych, zdarzeń oraz konfiguracji, a następnie połączenie go z końcówką kliencką (dyspozytorską). Komputer dyspozytora to dowolna stacja, na której instalowane jest oprogramowanie AkselAVL. Serwer danych oraz komunikacja pomiędzy serwerem, a klientem zapewniana jest z poziomu dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL.

Lokalizacja GPS - Zalety konfiguracji lokalnej

 • Zwiększona szybkość dostępu do danych.
 • Dostęp do wszystkich danych bez ograniczeń.
 • Brak ograniczeń czasowych dla raportowania i generowania historii związanych z przepsutowością łącza internetowego.
 • Możliwość generacji raportów oraz historii dla monitorowanych pojazdów / obiektów GPS bez konieczności bycia 'online'.
 • Podwójne buforowanie danych historycznych (u klienta, na serwerze AKSEL).
 • Oferowane przez system lokalizacji gps usługi dedykowane (np. mapa tylko dla danego klienta).
 • Zwiększone bezpieczeństwo dostępu do danych (włam do systemu wymaga złamania zabezpieczeń sieci lokalnej przedsiębiorstwa).
 • Możliwość importu konfiguracji systemu lokalizacji z serwera AKSEL w przypadku awarii po stronie klienta.
 • Możliwość eksportu konfiguracji lokalnej na serwer w celu zabezpieczenia systemu w razie awarii po stronie klienta.

System lokalizacji gps - wersja zdalna

System lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS umożliwia implementację różnego typu konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami klienta/użytkownika. Jedną z możliwości konfiguracji jest wdrożenie systemu lokalizacji gps AkselAVL w wersji zdalnej. Konfiguracja zdalna wymaga od klienta jedynie komputera z dostępem do łącza internetowego. Zalogowanie do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Całość usług pozwalających na sprawne i poprawne korzystanie z systemu lokalizacji gps monitorowanych pojazdów lub innych obiektów GPS zapewnia dostawca oprogramowania - firma AKSEL.

Zalety konfiguracji zdalnej systemu lokalizacji

 • Pełna mobilność systemu, komputer kliencki/dyspozytorski to dowolna stacja z dostępem do internetu.
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania.
 • Odporność na awarię sprzętu lokalnego przedsiębiorstwa.
 • Odporność na błędy użytkownika.
 • Nie ma potrzeby utrzymywania sieci lokalnej przedsiębiorstwa/klienta ze względu na system lokalizacji gps.
 • Możliwość wykupienia abonamentu na różne typy mapy.
 • Stacja kliencka nie musi gwarantować miejsca na dyskach, w celu przechowywania archiwizowanych danych (dane znajdują sie po stronie dostawcy oprogramowania - firmy AKSEL).
 • Darmowe dane mapowe - dane mapowe po stronie dostawcy oprogramowania, przesyłane do klienta przez HTTP.
 • Nie ma potrzeby budowy infrastruktury po stronie klienta zapewniającej prawidłowe działanie systemu lokalizacji gps.
 • Logowanie do systemu z poziomu przeglądarki internetowej.