LISTA REFERENCYJNA

Klientami firmy Aksel są liczne i różnorodne organizacje z terenu całej Polski.

 

Wśród klientów firmy Aksel znajdują się kopalnie, służby celne, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz wodociągów i kanalizacji, Zakłady Energetyczne, służby bezpieczeństwa publicznego: Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, Ratownictwo Górskie, Straże Miejskie, Zarządzanie Kryzysowe, jak również przedsiębiorstwa prywatne.

 

lista referencyjna aksel

 

Na liście strategicznych projektów firmy znajdują się:

 

  • System Monitorowania Powodziowego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Radiowy System Łączności Ratowniczej, opracowany w ramach programu KBN przy współpracy z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego
  • Systemy trankingowe dla Tramwajów Warszawskich
  • MPK Wrocław oraz MPK Kraków (Krakowski Szybki Tramwaj)
  • Cyfrowe sieci radiokomunikacyjne w standardzie DMR (Digital Mobile Radio) dla: Policji Kryminalnej, Ratownictwa Medycznego, Tatrzańskiego Parku Narodowego
  • Serwisowanie sprzętu łączności w czasie pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej (1992)
  • Dostawa radiotelefonów do działań przeciwpowodziowych (1997)
  • Organizacja łączności dla zabezpieczenia Szczytu Rady Europy w Warszawie (2004)