ARJ

Elektroniczny Rozkład Jazdy Aksel ARJ jest aplikacją przeznaczoną dla maszynistów pojazdów trakcyjnych. Umożliwia ona dynamiczne wyświetlanie rozkładu jazdy w trakcie poruszania się pojazdu.

 

arj aksel

 

Wizualizacja rozkładu odbywa się przy wykorzystaniu terminali pokładowych zainstalowanych w pulpicie maszynisty.

 

Maszynista ma możliwość wyboru z poziomu terminala numeru pociągu lub zamówienia. Po dokonaniu wyboru następuje wyświetlenie na terminalu właściwego rozkładu jazdy.

 

Dane dotyczące stanu realizacji aktualnego handlowego rozkładu jazdy, normalnie prezentowane na panelach operatorskich w kabinie maszynisty, mogą być również sprzężone z Systemem Informacji Pasażerskiej, a dzięki temu na bieżąco prezentowane na tablicach informacyjnych zainstalowanych w pojeździe.

 

Dane prezentowane przez system są automatycznie pobierane z serwerów PKP PLK poprzez usługę SKRJ WebService, dzięki czemu stanowią precyzyjne i zawsze aktualne odwzorowanie zeszytów służbowych rozkładów jazdy pociągów.

 

Dodatkowo maszynista ma możliwość wyświetlania zmian do Wykazu Ostrzeżeń Stałych. Warunkiem poprawnego działania tej funkcjonalności jest udostępnienie odpowiednich dokumentów przez Przewoźnika.

 

Najważniejsze cechy oprogramowania AkselARJ:

 • aplikacja jest przez nas instalowana na wytrzymałych i niezawodnych terminalach Deuta-WERKE
 • dane o obowiązujących rozkładach jazdy pobierane są na bieżąco z serwerów SKRJ PKP PLK – najnowsze dane sprawdzane są co godzinę, dzięki czemu wszystkie zmiany w rozkładach, zamówienia specjalne, jazdy testowe itp. dostępne są w naszym rozkładzie na bieżąco, od razu po wystawieniu ich na serwerach SKRJ
 • elektroniczny rozkład jazdy AkselARJ jest sam w sobie dokładnym odwzorowaniem aktualne obowiązujących zeszytów służbowych rozkładów jazdy pociągów, dodatkowo jednak: 
  - automatycznie śledzi bieżącą pozycję pojazdu i zaznacza ją na rozkładzie – domyślnie według pozycji GPS, z możliwością przełączenia na śledzenie czasu jazdy, przebytej drogi (liczonej z kół) lub całkowicie ręcznego sterowania 
  wyświetla rzeczywiste czasy do odjazdów i ewentualne rzeczywiste opóźnienia wynikające z realizowanego rozkładu jazdy – konkretne wartości obliczane są na podstawie porównania aktualnej pozycji GPS, aktualnego czasu oraz czasu planowego odjazdu; ponadto, jeśli pociąg nie zatrzymuje się na danej stacji, a przejeżdża przez nią spóźniony, to taka informacja też jest wyświetlana na terminalu w pulpicie maszynisty 
  aplikacja na bieżąco informuje o ostrzeżeniach stałych i zmianach do ostrzeżeń stałych – na podstawie bieżącego położenia wyświetla odpowiedni fragment rozkładu i wszystkie ostrzeżenia dotyczące odcinka linii po którym porusza się pociąg (warunkiem jest udostępnienie przez klienta wykazów w formie elektronicznej)
 • oprogramowanie współpracuje z Systemami Informacji Pasażerskiej, co najważniejsze, również w zakresie sterowania nimi, dzięki czemu: 
  - eliminujemy konieczność osobnego logowania się maszynisty do systemu SIP, co oznacza, że po zalogowaniu do rozkładu jazdy AkselARJ i wybraniu numeru odpowiedniego pociągu, informacja ta zostaje automatycznie wysłana do SIP i na jej podstawie rozpoczyna się wyświetlanie odpowiednich tekstów na tablicach (kontrola zawartości tablic odbywa się na poszczególnych stacjach na całej trasie, zgodnie z realizacją rozkładu) 
  - na podstawie danych o realizowanym rozkładzie jazdy pozwala rozróżniać typ pociągu oraz typ stacji, co oznacza, że system posiada informację na których stacjach pociąg zatrzymuje się planowo i odpowiednio do tego zmienia komunikaty na tablicach SIP 
  - umożliwia podgląd rzeczywistego stanu tablic – dzięki możliwości odbierania komunikatów zwrotnych z Systemu Informacji Pasażerskiej i wyświetlaniu ich na naszych terminalach 
  - posiada możliwość sterowania komunikatami specjalnymi - głosowymi oraz tekstowymi na tablicach
 • oprogramowanie obsługuje różne sposoby logowania
  z poziomu ekranu – za pomocą pinu (np. numerem maszynisty i unikalnym hasłem) 
  z poziomu dodatkowego terminala – za pomocą specjalnie skonfigurowanej karty dostępowej
 • aplikacja umożliwia nadawanie poszczególnym użytkownikom indywidualnych poziomów uprawnień
 • po zalogowaniu się użytkownika automatycznie podpowiadane są najlepiej dopasowane pociągi (rozkłady handlowe) – w oparciu o aktualny czas i położenie geograficzne pojazdu.