CONSEL RAIL

ConSEL RAIL - rozwiązanie dedykowane dla przewoźników kolejowych.

 

consel rail aksel

 

W zależności od postaci systemu i stopnia jego zaawansowania (ilości i rodzaju zamontowanych czujników oraz urządzeń, z którymi system się komunikuje) oprogramowanie zapewnia śledzenie następujących parametrów:

 • Położenie pojazdu
 • Dane bieżące z pojazdu: poziom paliwa w zbiorniku, dane maszynisty i inne (moc elektryczna prądnicy głównej, temperatura wody, temperatura oleju, obroty silnika spalinowego, itd.)
 • Analiza danych historycznych: trasa przejazdu, dane eksploatacyjne – zużycie paliwa, czas pracy, wykrywanie nieprawidłowości w zużyciu paliwa

 

Zalety

Wśród zalet autorskiego oprogramowania ConSEL można wymienić następujące:

   

 • Pełna mobilność systemu – komputer dyspozytorski to dowolna stacja z dostępem do Internetu - daje to możliwość bieżącego śledzenia lokomotyw z każdego miejsca poprzez dowolną przeglądarkę internetową
 • Pełna elastyczność oraz możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania
 • Odporność na awarie sprzętu przedsiębiorstwa
 • Odporność na błędy użytkownika
 • Brak konieczności utrzymywania sieci lokalnej przedsiębiorstwa ze względu na system lokalizacji GPS
 • Brak konieczności przechowywania archiwizowanych danych przy wersji www (dane znajdują się po stronie dostawcy oprogramowania)
 • Możliwość bieżącego raportowania uszkodzeń systemu na pojazdach za pośrednictwem predefiniowanych alertów. Przykładowe alerty dotyczyć mogą:
  - ubytków paliwa na postoju
  - ubytków paliwa podczas jazdy
  - błędów w logowaniu (brak karty)
  - uszkodzeń podzespołów takich jak sonda paliwa, czytnik kart RFID, antena GPS, czy bateria podtrzymująca
 • Możliwość odświeżania danych na stronie raportów numerycznych
 • Elastyczność i otwartość programu – możliwość nanoszenia dodatkowych funkcji według potrzeb Klienta