PRACA

NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ FIRMY AKSEL TO JEJ PRACOWNICY, KTÓRYM STARAMY SIĘ STWARZAĆ JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO PRACY I POSZERZANIA KWALIFIKACJI ORAZ MOTYWOWAĆ I NAGRADZAĆ.

praca aksel

 

            Uprzejmie informujemy, że firma Aksel nie prowadzi aktualnie rekrutacji na żadne stanowisko.