Kontakt

AKSEL Sp. z o.o.
ul. Lipowa 17
44-207 Rybnik
Polska, woj. śląskie

telefon: +48 32 42 95 100
faks: +48 32 42 95 103

e-mail: aksel@aksel.com.pl

 

Dział Handlowy

telefon: +48 32 42 95 120

e-mail:dh@aksel.com.pl

 

Dział IT

e-mail: it@aksel.com.pl
 

Dział Kolejowy

e-mail: koleje@aksel.com.pl

 

Dział Radiokomunikacyjny

e-mail: radio@aksel.com.pl

 

Serwis Radiotelefonów

telefon: +48 32 42 95 134
e-mail:
serwis@aksel.com.pl
 

HelpDesk IT

telefon: +48 32 42 95 112

e-mail: pomoc@aksel.com.pl

 

HelpDesk Kolejowy

telefon: +48 32 42 95 155

e-mail: pomoc@aksel.com.pl

 

NIP 642-26-35-416 REGON 276582130

KRS 0000 107942
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.365.000 PLN

Konto ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/RYBNIK
nr 02 1050 1344 1000 0022 2131 2479

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Art. 37 pkt. 5 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. i pełni ją Grzegorz Buchalik.

Kontakt e-mail: iod@aksel.com.pl

Godziny pracy: 6:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

 

RESELLERZY

Firma Aksel Jest Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Motorola Solutions i  posiada sieć Resellerów sprzętu radiokomunikacyjnego firmy Motorola Solution na terenie kraju.

Prosimy o przesłanie Państwa zapytań na adres email : dh@aksel.com.pl . Zapytanie zostanie przekierowane do najbliższego Resellera.

Channel logo radio channel  VAD