ANALOGOWE PRZEWOŹNE

Radiotelefony przeznaczone dla mobilnych zespołów pracowników, spełniające wszelkie potrzeby w zakresie komunikacji.