ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

POMIAR PALIWA

POMIAR PALIWA

Firma Aksel oferuje system pomiaru paliwa dla transportu szynowego.

 

 

Podczas projektowania i rozwoju kolejnych wersji system pomiaru paliwa, firma AKSEL, wykorzystywała technologie mikroprocesorowe i komputerowe, zwiększające dokładności pomiarów poprzez wprowadzenie algorytmów obliczeniowych, jak i dokonanie odpowiednich korekt charakterystyk (np. wpływu temperatury na gęstość paliwa, linearyzacji charakterystyk pomiarowych itd.). Pomiar poziomu paliwa wyznaczany jest na podstawie sond hydrostatycznych umieszczonych w zbiorniku. Sondy wskazują nacisk słupa paliwa, który na podstawie krzywej kalibracyjnej dla danego zbiornika przeliczany jest na objętość paliwa. Sonda zawiera czujnik temperatury, co powoduje, że wszelkie nieliniowości są kompensowane matematycznie przez sondę. Wymagane jest odpowiednie sporządzenie kalibracji - litry rzeczywiste są przeliczane na litry przeliczeniowe na podstawie temperatury podczas kalibracji. Ciśnienie podawane przez sondy jest odczytywane w postaci cyfrowej i filtrowane (kilkaset próbek w ciągu kilku sekundy), a następnie jest przeliczane na podstawie kalibracji na wartość chwilową objętości paliwa. Wartość ta jest wskazywana na wyświetlaczach.


Wartości chwilowe są dodatkowo filtrowane, dzięki czemu niwelowane są zmiany poziomu paliwa występujące podczas ruszania i zatrzymywania pojazdu. Dopiero te dane są rejestrowane jako poziom paliwa i służą do wykrywania tankowań oraz zużycia paliwa. System pomiaru paliwa rejestruje dane w pamięci nieulotnej. Każdy punkt w historii posiada drogę oraz zużycie paliwa.


Zużycie to jest ilością paliwa spalonego od początku historii rejestracji, wyznaczonym na podstawie analizy poziomu paliwa z uwzględnieniem tankowań. Aby wyznaczyć zużycie paliwa za ostatnie 100km system wyszukuje w historii dane 100km wstecz. Jeżeli znaleziony punkt odpowiada postojowi, (czyli będzie więcej danych z tym samym przebiegiem) to do obliczeń zostanie wzięty najstarszy(paliwo spalone na tym postoju też zostanie zaliczone).
Zużycie na 100km jest liczone jako różnica wyszukanego zużycia i aktualnego.


Urządzenie
 ma zainstalowany modem GSM, dzięki czemu istnieje możliwość zdalnej:

  • zmiany oprogramowania szafki systemowejwyświetlaczy i konfiguracji urządzeń
  • diagnostyki urządzeń transmisji zbieranych danych w trybie online z innych urządzeń (sterownik pojazdu)