MOTOROLA

MOTOROLA ENMN4013

ENMN4013 — Elastyczna słuchawka nauszna

 

Zgodne produkty:
Radiotelefon przenośny GP640
Radiotelefon przenośny GP380
Radiotelefon przenośny GP340
Radiotelefon przenośny GP360
Radiotelefon przenośny GP580
Radiotelefon przenośny GP540
Radiotelefon przenośny GP240
Radiotelefon przenośny GP680
Radiotelefon przenośny GP280